Geurbestrijdingssysteem binnen de voedingsindustrie

Een project om VOC’s te verwijderen en gereinigde lucht opnieuw in de atmosfeer te verspreiden.

Ontwerp gegevens:

De basis van het systeemontwerp is als volgt:

Geur emissie ontwerp afvoerluchtstroom                                : 15.000 m³ / h

Aangenomen inlaat luchtstroom temperatuur                        : <60 ° C

Aangenomen geurconcentratie in de inlaat luchtstroom       : <3500 ouE/m3

Vereiste geurconcentratie in afvoer luchtstroom                   : <400 ouE/m3

 

Systeem Overzicht

Geur- en damp beladen lucht wordt verzameld uit ovens, ketels en algemene ventilatie van de diverse productielocaties. Het complete afvoersysteem is opgebouwd uit roestvrijstalen kanaalsystemen. Elke individuele afvoer wordt geregeld via pneumatisch bediende kleppen, waarna de luchtstroom in een centraal afvoersysteem getransporteerd wordt, dat tevens is voorzien van diverse bypass systemen.

De afvoeren van de acht ketels zijn elk voorzien van een pneumatisch bediende open/ dicht klep in combinatie met een hand instelklep. Alle afvoeren zijn aangesloten op een plenum, waarna de totale gemengde lucht, middels een hoofd ventilator, in een centraal afvoersysteem geblazen wordt.

In het centraal afvoersysteem wordt de luchtsnelheid verhoogd naar ca. 40-50 m/sec en door een venturi-wasser getransporteerd. Deze venturi-wasser is uitgerust met 6 sproei nozzles, die door middel van water diverse deeltjes uit de luchtstroom verwijderen.

Het met deeltjes beladen water laat men dan bezinken in de verzameltank, terwijl de lucht de tank verlaat via een roestvrijstalen druppelvanger. Hiermee wordt het grootste deel van de fijne nevel en waterdruppeltjes in de luchtstroom verwijderd. De verzameltank is uitgerust met een automatische regelklep die op een vooraf bepaalde snelheid wordt ingesteld om het tankwater te verversen en om opeenhoping van slib te voorkomen.

Er is tevens een recirculatiepomp geïnstalleerd om de sproei nozzles met gerecirculeerd water op druk te houden. De pomp is voorzien van een in-line waterfilter en een ultrasone niveausensor die in het geval van een ernstige daling van het waterniveau een signaal geeft om de pomp uit te schakelen.

Stroomafwaarts van de druppelvanger bevindt zich een ozon injectie punt waar het ozon gas in de luchtstroom wordt geblazen. Van hieruit wordt het lucht/ ozon mengsel in een verblijfvat gebracht dat gedurende een verblijftijd van 4 seconden ervoor zorgt dat de geïnjecteerde VOS kan oxideren alvorens het de luchtverwarmer bereikt.

De lucht wordt vervolgens door een stoombatterij geleid die de lucht temperatuur naar ongeveer 30°C verhoogt. Dit is om condensatie in de ventilator en het actief kool bed te voorkomen. De luchtverwarmer is van roestvrijstalen uitvoering.

De hoofdventilator is een direct aangedreven ventilator, voorzien van een roestvrijstalen waaier en behuizing voorzien van een 30 kW aandrijfmotor. Deze ventilator is frequentie gestuurd ontworpen om de optimale prestaties voor het systeem te bereiken. De ventilator is onderdruk geregeld met in ogenschouw genomen de drukverliezen door het complete system

Vanaf de uitlaatzijde van de ventilator wordt lucht in een koolstof adsorptie nabehandeling systeem getransporteerd die de resterende VOS verwijdert. Om de uitstoot van de gereinigde lucht te bevorderen wordt de afvoerstroom op hoog niveau en met een hoge snelheid via een speciaal ontworpen conus in de atmosfeer geblazen.