Operationeel ontwerpt en levert op maat gesneden nageschakelde technieken om luchtvervuiling, die door veel productieprocessen veroorzaakt wordt, efficiënt en effectief te beheersen.

De industrie blijft momenteel onder druk staan ​​om de negatieve impact op het milieu te minimaliseren,  te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en tegelijkertijd te streven naar het behalen van hun eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Wij nemen de tijd om uw specifieke industriële processen te analyseren en te begrijpen om ervoor te zorgen dat de Beste Beschikbare Technologie (BBT) wordt geselecteerd en tegelijkertijd dat aan de milieuwetgeving wordt voldaan tegen aanvaardbare kosten.

Browse services

 • Surveys & Proces verbeteringsstudies – gegevensverzameling en analyse
 • “Best Beschikbare Technologie” om de doelstellingen van klanten te bereiken met behulp van destructieve of terugwinningstechnieken voor zichtbare-, geur- of VOS-oplosmiddelemissies
  • Absorptie (gaswassers)
  • Adsorptie (koolstof en zeolieten)
  • Oxidatie (ozonolyse en foto oxidatie)
  • Elektrostatische filter en olienevel eliminatie
  • Thermische naverbranding – regeneratief, recuperatief of katalytisch
  • Biologische technieken (biofiltratie, biotricklingfilters en bio-scrubbing)
 • Een ‘turn-key’ aanpak om te voldoen aan de eisen van de klant, inclusief ontwerp en haalbaarheid studies, piloottest ter plaatse, ontwerp, fabricage, installatie en inbedrijfstelling van volledige luchtverontreinigingsbeheersystemen.
 • We bieden een service waarbij we u kunnen helpen bij het verplaatsen en weer inbedrijf nemen van bestaande luchtzuiveringsinstallaties.
 • Service, onderhoud en reparatie van nageschakelde technieken, inclusief het herontwerpen van bestaande systemen en doorvoeren van efficiëntieverbeteringen. Bijvoorbeeld het keramisch bed van een regeneratieve thermische naverbrander (RTO) om te voldoen aan verbeterde milieunormen en om de energiekosten te verlagen.