Milieuproject bij Ecopack – Draft

Operational podjęło współpracę z firmą Ecopack NV, dynamicznym producentem opakowań, oferującym swoim klientom wysokiej jakości folie i usługi drukowania. Ich reputacja opiera się na wysokim poziomie usług i szybkiej dostawie, które są kluczowymi czynnikami sukcesu w tym konkurencyjnym, szybkim rynku.

Ecopack NV wierzy w przyszłość w wysokiej jakości druk fleksograficzny na foliach opakowaniowych, jednocześnie stale zmniejszając wpływ tych działań na środowisko.

W tym celu Operational nawiązało współpracę z Ecopack NV i zainicjowało szczegółową analizę procesu suszenia, aby następnie zainstalować dedykowany dopalacz termiczny. Wspólnie z OPERATIONAL opracowano i wdrożono rozwiązanie zapewniające znaczne korzyści.

Cele:
  • Zmniejszenie przepływu powietrza wylotowego w 8-kolorowej maszynie drukującej fleksograficznej Uteco
  • Znacząca redukcja zużycia energii podczas procesu suszenia
  • Poprawa bezpieczeństwa recyrkulacji odparowanych rozcieńczalników
Korzyści:
  • W procesie suszenia uzyskano redukcję i oszczędność 162 MW rocznie
  • W wyniku zmniejszenia przepływu powietrza o 56% Ecopack NV było w stanie zainstalować mniejszy RTO / regeneracyjny dopalacz termiczny i uruchomić go w trybie autotermicznym
  • Czas reakcji systemu LEL / dolnej granicy wybuchowości / został skrócony, dzięki czemu system jest teraz zgodny z przepisami bezpieczeństwa: EN 1539: 2015
Rozwiązanie:

Operational zleciło wykonanie niestandardowego projektu, który zainstalowano i uruchomiono z automatycznym systemem recyrkulacji i odpowiednim sterowaniem LEL. Ponadto wprowadzono ulepszenia do istniejącego systemu wentylacji i centralnego układu wylotowego.

Operational moze pomóc ci ulepszyc proces i obnizyc koszty energii