ExSis – LEL Detectie Systemen

Lower Explosive Limit (LEL) Detectie: ExSis – Ons gasdetectiesysteem voor brandbare gassen

Het ExSis gasdetectie systeem van Operational is een katalytisch en/of infrarood LEL systeem

Het is een hoogwaardig LEL-gasdetectiesysteem dat op unieke wijze een volledig antwoord biedt op de eisen van de actuele veiligheidsnormen in een industriële omgeving.

  • Operational ontwerp, levert, installeert en onderhoud deze gasdetectiesystemen welke voldoen aan de eisen van PL d zoals beschreven in de EN 1539:2015, EN 60079-21-1 en EN13849-1
  • Systemen zijn modulair, compact en kunnen in elk type kanaal, oven of droger geplaatst worden

Voordelen van ExSis gasdetectiesysteem

ExSis machine

  • Toepasbaar binnen de EN 1539:2015 PL d veiligheidsnorm
  • Snelle reactie tijd van de IR-sensor
  • Katalytische sensoren direct in kanaal montage mogelijk zonder monstername systeem
  • Beschermde monstername voor een storingsvrije werking
  • Creëert energiebesparingen door verbeterde recirculatie
  • Toepasbaar voor het reduceren van afvoerluchtstromen naar een nabehandeling installatie waardoor een kleinere installatie nodig is en dus lagere investeringskosten
  • Lagere energiekosten van de nabehandeling installatie door lagere te behandelen luchtvolumes en hogere oplosmiddelenconcentraties

Onze Producten

ExSis – De originele ExSis-unit is een sampling- en monitoringsysteem dat LEL waarden meet. Het is een complete unit die in een kast kan worden gemonteerd of als op een aantrekkelijk vormgegeven montageplaat in het veld gemonteerd wordt. Compleet met ingebouwde alarmen en display, het ontwerp is compact en gemakkelijk te onderhouden.

ExSis Multi – Dit ExSis-systeem is de perfecte manier om het traditioneel rek gemonteerd systeem te vervangen en maakt het mogelijk LEL-gasbewaking te integreren in bestaande productieprocessen, terwijl de efficiëntie en veiligheid worden gewaarborgd.

Sensor opties

IR infrarood – De infraroodsensor werkt op basis van lasertechnologie welke de responstijd van het gas bewaakt. Het heeft een snelle reactietijd en heeft weinig onderhoud (kalibratie) nodig. Koolstofatomen in het gas veranderen de reactietijd die met een vast referentiepunt vergeleken worden om de inhoud van het gas te identificeren.

CAT Katalytisch – De CAT of katalytische sensor detecteert het gas door de weerstand te vergelijken tussen twee platina draadspoelen “pellistor” die intrinsiek zijn gemonteerd. Dit type sensor werkt volgens het principe dat wanneer een brandbaar gas of luchtmengsel over een heet katalytisch oppervlak gaat, verbranding ontstaat. Vervolgens zorgt de ontstane warmte ervoor dat de temperatuur van de ‘Pellistor’ stijgt. Hierdoor wijzigt de weerstand. De weerstandsverandering wordt omgerekend naar een gasconcentratie.

Download de certificaat door op de onderstaande thumbnail te klikken:

Begrip LEL detectoren

LEL staat voor Lower Explosion Limit (Onderste Explosie Grens). Wanneer brandbare gassen of vloeistoffen (oplosmiddelen) in een proces worden gebruikt, kunnen ze explosieve dampen vormen. De oplosmiddelen hebben een onderste explosiegrens die u kunt vinden op het veiligheidsinformatieblad (MSDS). Productiebedrijven moeten hun brandbare gassen bewaken om ervoor te zorgen dat ze binnen veilige bedrijfscondities blijven.

LEL Gas Detectie Systemen, met name LEL-sensoren, bewaken, detecteren en alarmeren op veilige niveaus binnen de onderste explosiegrens van een materiaal. LEL-sensoren moeten vooraf worden gekalibreerd voor de specifieke oplosmiddelen die worden gebruikt om vervolgens de LEL-veiligheid te bewaken en te alarmeren.

LEL-sensoren werken om gasniveaus in het veilige bereik van de MSDS te bewaken voordat het LEL-niveau de ingestelde parameters bereikt. De LEL sensor geeft een alarm wanneer de LEL-niveaus boven de specifieke procesveilige instellingen liggen.

Operational installeert LEL gasdetectiesystemen voor industrieën die brandbare gassen of vloeistoffen (of oplosmiddelen) opslaan of gebruiken binnen hun proces. LEL sensoren verhogen de LEL-veiligheid en garanderen de naleving van de vereiste niveaus.

LEL systemen zijn een belangrijk onderdeel van het veiligheidsproces. Daarom bespreken we vooraf uw vereisten om de kenmerken te begrijpen van het brandbare gas of de damp van oplosmiddelen die het LEL systeem moet detecteren. We kunnen dan nauwkeurig een geschikte locatie vinden voor het juiste type LEL sensor. We zorgen er tevens voor dat de juiste alarmniveaus, het aantal LEL-sensoren worden ingesteld om volledige LEL veiligheid te bieden.

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.