Een elektrostatische filter (ESP) is een filtratieapparaat dat fijne deeltjes, zoals stof, rook en vloeistofdruppels, verwijdert uit een afvoerluchtstroom. Elektrostatische filters doen dit met behulp van de kracht van een geïnduceerde elektrostatische. In tegenstelling tot andere technieken die energie rechtstreeks op het stromende vloeibare medium toepassen, past een ESP alleen energie toe op de verzamelde deeltjes. Hij is daarom zeer efficiënt in het verbruik van energie in de vorm van elektriciteit.

Hoe werken elektrostatische filters?

Een elektrostatische filter werkt met verzadigde luchtstromen. Hij wordt vaak gebruikt om vloeistofdruppels zoals zwavelzuurnevel uit luchtstromen van industriële processen te verwijderen, evenals voor gassen met een hoog vochtgehalte, brandbare deeltjes of deeltjes die kleverig van aard zijn. Het geprefereerde en meest moderne type ESP is een buisvormig ontwerp. Dit ontwerp zorgt ervoor dat het verzamelde vocht en de deeltjes een bewegende slurry vormen die helpt om de verzameloppervlakken schoon te houden.

Wanneer toepassen?

Deze ESP-techniek met elektrostatische filters is ideaal voor het verwijderen van VOS met een hoog kookpunt. Hierbij valt te denken aan  machine- of spinoliën, plastisolen en rotatie-offset drukinkten in de druk-, coating- en textielindustrie. De zichtbare emissies van deze processen zijn vaak de oorzaak van klachten van omwonenden. Ze zijn te wijten aan de koolwaterstoffen en oliën met een hoog kookpunt die, bij lozing in de atmosfeer, condenseren om submicrondruppels te vormen die een zeer zichtbare emissie creëren. Het favoriete reductiesysteem is:

  • een combinatie van uitlaatgaskoeling (om de condenseerbare componenten te condenseren met behulp van een filmcondensatietechniek)
  • de ‘Eurokleen’ Coalescer (om de submicrondruppels samen te smelten tot grotere druppels)
  • een Tubular ‘wet’ Electrostatic Precipitator-techniek (ontworpen om de vloeistofdruppels uit de luchtstroom te verwijderen)
  • een systeem om eventuele de resterende druppeltjes te verwijderen.

Elk van deze technieken vormt een aanvulling op de andere voor de succesvolle en kosteneffectieve verwijdering van de zichtbare emissies met elektrostatische filters.

VOS met een laag kookpunt die bij kamertemperatuur waarschijnlijk niet volledig condenseren, worden met deze reductietechniek niet verwijderd. In het geval dat ze aanwezig zijn en een geurprobleem veroorzaken voor omwonenden, moet een ander type adsorptietechniek worden toegepast.

Werkwijze Operational voor elektrostatische filters

In de eerste fase zullen de parameters van de afgassen vastgesteld worden. Hierdoor kan Operational beginnen met het analyseren van de kwantiteit en kwaliteit van de afgassen. Hierdoor krijgen we ook inzicht in mogelijke beperkingen in materiaal en ontwerp. Na de analyse kunnen we een advies geven over de juiste inzet van elektrostatische filters.

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over elektrostatische filters en de diensten van Operational.

Bekijk meer Luchtzuiveringsinstallaties

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.