Regeneratieve thermische oxidatie, ook wel RTO genoemd, zorgt ervoor dat vluchtige organische stoffen worden vernietigd, net als andere luchtverontreinigende stoffen.

Een ‘regenerative thermal oxidizer’, in het Nederlands een naverbrander of een thermische oxidator is gemaakt voor het verwerken van grote volume en toepassingen voor zowel lagers als hogere VOS concentraties.

Een Regeneratieve thermische naverbrander is vooral gebaseerd op de toepassing van keramische media als warmtewisselaar en schakelwaarden. Op deze geven we graag meer informatie over de regeneratieve thermische oxidator.

Wat is een regeneratieve thermische naverbrander?

Een RTO is een extreem efficiënte naverbrander die gebruik maakt keramische bedden. Keramische bedden zijn losse zadelvormige media of wel honinggraatblokken.

Wat doen keramische bedden?

Het doel hiervan is het thermisch rendement verhogen en een hoge energie efficiëntie bereiken. Zo optimaal mogelijk absorberen is hiervoor een vereiste. Het kermamisch bed wordt gebruikt om de inkomende luchtstroom voor te warmen, hierna worden de gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen stoffen verbrand, met temperaturen die op kunnen lopen tot wel 1000 graden.

Een RTO gebruikt altijd 2 of meer keramische bedden. 3 bedden is vaak gebruikelijk. In de verbandingsruimte wordt de energie inhoud verder verhit zodat er thermische oxidatie optreedt. Wanneer het tweede bed voldoende verhit wordt de gasstroom omgekeerd, de tweede van de keramisch bedden zorgt dan voor de opwarming van het te behandelen gas, en het eerst voor de afkoeling van het gereinigde gas. Vervolgens kan de volgende beladen luchtstroom verbrand worden.

Waarom kiezen voor een naverbrander voor het afvoeren van vluchtige organische stoffen?

Het voornaamste voordeel van de naverbrander bet keramisch bed is de zeer hoge thermische efficiëntie. De zeer hoge VOS vernietiging kan oplopen tot wel 90%.

Deze hoge efficiëntie leidt tot lage bedrijfskosten vanwege het feit dat er bijna geen gasverbruik meer is. Deze techniek wordt door de gehele industrie gebruikt om geuremissies, VOS en gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen die afkomstig zijn vanuit industriële processen, te reduceren.

De keramische bedden zorgen voor een primaire warmteterugwinning en een thermische efficiëntie van maximaal 95%. Hierdoor ontstaat er een autotherme werking.

Wanneer de VOS- inlaatconcentratie de 2 g/m³ overschrijdt, zal de energie die aanwezig is in de VOS, die tijdens het oxidatieproces en de vernietiging van de VOS vrijkomt, de energieverliezen te niet doen. Kortom, het gasverbruik zal nihil zijn. Bij nog hogere concentraties zal de verbrandingstemperatuur binnen de RTO stijgen en deze overmatige energie heeft het potentieel om vervolgens te worden teruggewonnen.

Regeneratieve warmtewisselaar

Deze restwarmte zou in de vorm van lucht, bij een zeer hoge temperatuur tot 1.000°C, door middel van special ontworpen warmtewisselaars kunnen worden teruggewonnen.

Tevens kan deze restwarmte teruggewonnen worden in verschillende vloeistoffen, waaronder thermische olie, water en stoom om aansluitend de restwarmte elders in het proces opnieuw te gebruiken.

Een middelgrote RTO kan meer dan 500kW aan restwarmte beschikbaar hebben voor hergebruik.

Operational: De specialist voor thermische naverbranders

Operational heeft de ervaring en expertise om de beschikbare hoeveelheid restwarmte in beeld te brengen en aansluitend een op maat gesneden systeem met een naverbrander aan te bedien om de energie elders in het proces in te kunnen zetten.

Hierbij nemen onze projectteams de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, fabricage en installatie van het warmte terugwinnings- systeem. Dit is inclusief warmtewisselaars, kanaalwerk, ventilatoren, pompen, leidingen, expansietanks en noodzakelijke sturing en instrumentatie.

Wij bij Operational werken aan een lage VOS concentratie door een efficiënte en effectieve RTO installatie.

Waarom kiezen voor RTO?

Het meest betrouwbaar

In vergelijking mer andere beschikbare technologie waarbij warmteterugwinning het hoofddoel is, is RTO verbranding de meest effectieve vorm gebleken.

De service en installaties van Operational met naverbranders zijn betrouwbaar en ze hebben lage bedrijfskosten. Met gebruik van deze installaties wordt er duidelijk meer waarde toegevoegd aan ieder ‘manufacturing’ bedrijf.

RTO in combinatie met een Rotor-Concentrator

Een rotor-concentrator is een passende oplossing voor grote volumestromen met lage concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) die deze omzet in een sterk geconcentreerde stroom met laag debiet.

De luchtstroom, nu beladen met VOC’s, wordt aansluitend aan een RTO aangeboden om te worden vernietigd. Omdat het volume van de uitlaatstroom zoveel lager is, kan nu een kleinere RTO (naverbrander) met een kleinere CO2 voetafdruk worden geplaatst.

Energie efficiëntie

De hoogte van de energie efficiëntie bedraagt rond de 95% en bij de meeste series is dit zelfs 99%. Hierdoor wordt het verbruik van brandstof aanzienlijk verminderd en is het systeem dus minder afhankelijk. Dat is uiteraard goed om te weten.

Simpel ontwerp

Het ontwerp van het systeem is relatief gezien simpel en het is een duurzame oplossing. Wanneer u uw onderneming wilt verduurzamen dan is een naverbrander een zeer goede keuze.

Duurzaamheid

Industrie processen kunnen enorme hoeveelheden energie verbruiken. Dit heeft een grote impact op zowel het milieu als de financiën. Hergebruik van van restwarmte is waar we ons bij Operational in specialiseren. Energieverbruik, zo efficiënt mogelijk inrichten.

Als restwarmte goed hergebruikt wordt, heeft dit een enorm voordeel voor de energiekosten en uw carbon footprint! Wij hebben al veel andere bedrijven geholpen, bent u de volgende?

Neem vandaag nog contact met ons op over onze energie- en milieuprocesdiensten en specifiek natuurlijk naverbranders.

FAQ

Waarom is regeneratieve thermische oxidatie interessant voor bedrijven?

RTO is interessant voor bedrijven, omdat u via een regeneratieve thermische oxidator uw thermische efficiëntie flink kunt verhogen. Hoge concentraties vluchtige organische stoffen kunnen worden verwerkt, en de energie efficiëntie kan oplopen tot 95%. Met Operational als specialist kunt u uitgaan van de hoogst mogelijke energie efficiëntie.

Waarin verschilt RTO van klassieke naverbranding?

RTO verschilt van klassieke naverbranding. Ze verschillen van elkaar door het feit dat er bij RTO wordt gewerkt met 2 of 3 keramische bedden. Deze worden weer gebruikt om de warmte op te slaan van gereinigde gassen en nadien ad te geven.

Helpt regeneratieve thermische oxidatie energie besparen?

Ja, RTO helpt met energie besparen. Een belangrijke parameter is echter wel dat u een zo efficiënt mogelijk proces opzet, wij als specialist kunnen u daar bij helpen. Energierecupatie van 85% tot 95% is bij ons de standaard!

Waar kan regeneratieve thermische oxidatie toegepast worden?

RTO kan toegepast worden in vele soorten industrie-georiënteerde bedrijven. Als we gaan kijken naar het soort industrie dan moet u vooral denken aan: de chemische industrie, de farmaceutische industrie en drukkerijen.

Bekijk meer Luchtzuiveringsinstallaties

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.