Operational installeert gasdectiesysteen voor industrieën zich bezighouden met het opslaan of gebruiken van brandbaar gas binnen het bedrijfsproces. Een LEL sensor verhoogt de veiligheid en zorgt voor garantie van de maximale naleving van de vereiste veiligheidsniveau’s. We vertellen graag alles over LEL meting, LEL waarde en LEL meter.

Als er in uw organisatie met brandbare gassen en/ of vloeistoffen wordt gewerkt, is het extreem belangrijk om LEL detectoren te gebruiken. Zo voorkomt u dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Operational helpt u graag bij het bewaken en voorkomen hiervan. Het ExSis gasdetectie systeem van Operational is een katalytisch en / of infrarood LEL systeem. Dit is een hoogwaardig LEL-gasdetectiesysteem dat op unieke wijze volledig voldoet aan de eisen van een industriële omgeving.

LEL systemen

LEL systemen zijn belangrijk voor het onderdeel van het veiligheidsproces voor iedereen die met brandbaar gas aan het werk is. Werken met brandbaar gas is gevaarlijk en maximale naleving van de veiligheidsregels is dan ook echt nodig om het risico van een explosie zo
goed mogelijk in te dammen. Een LEL sensor checkt de omgevingslucht waarbij er gedetecteerd wordt of er brandbare gassen zijn vrijgekomen tijdens het bedrijfsproces.

LEL werkwijze Operational

STAP 1 – We bespreken van te voren wat de vereisten zijn om de kenmerken te begrijpen van het gas of de dampen die onderdeel zijn van uw bedrijfsproces. Op deze manier kunnen we een geschikte locatie vinden voor de juiste LEL sensor.

STAP 2 – Daarnaast zorgen we ervoor dat de juiste alarmniveaus en het juiste aantal LEL sensoren geinstalleerd worden om volledige veiligheid te bieden. Alles om u zo ver mogelijk onder de LEL waarde van 100 procent LEL te houden!

LEL veiligheidseisen

Operational Group is verheugt te kunnen melden dat zij ExSis Multi katalytisch / Infrarood alsmede ExSis katalytisch / Infrarood gebaseerde oplosmiddeldetectie veiligheidssystemen ontwikkeld heeft. Het ontwerp van deze systemen zijn door TÜVRheinland geëvalueerd en gecertificeerd om te kunnen voldoen aan de veiligheidseis PL d zoals gespecificeerd in EN 1539:2015.

Het verkrijgen van het certificaat van TÜVRheinland, een geaccrediteerde instantie, gecombineerd met de proces engineeringscapaciteiten aangaande droogsystemen, betekend dat we in staat zijn om het ontwerp, levering, installatie en het onderhoud van oplosmiddel monitoring veiligheidssystemen, volledig volgens de gestelde voorwaarden aangaande PL d beschreven in EN ISO 13849-1 kunnen uitvoeren.

 

Graag gaan we verder in op de theoretische kennis over LEL.

Wat betekent LEL?

LEL staat voor Lower Explosion Limit – de onderste explosie grens. Oplosmiddelen hebben een onderste explosiegrens. Wanneer er brandbare gassen en / of vloeistoffen in een proces worden gebruikt, kunnen deze zorgen voor explosieve dampen.

Productiebedrijven dienen brandbaar gas goed te bewaken. Anders kan er een situatie ontstaan vol gevaar. Dat is natuurlijk het laatste wat u wilt. Brandbaar gas moet altijd binnen de bedrijfscondities blijven. Dat is waar LEL detectoren in het spel komen.

Wat is een LEL systeem?

LEL systemen, met name LEL sensoren, hebben een meetprincipe voor het bewaken, detecteren en alarmeren op veilige niveaus binnen de onderste explosiegrens van een brandbaar gas. Een LEL meter is voor ieder bedrijf dat met een brandbaar gas werkt eigenlijk een vereiste. Een LEL meter zorgt voor maximale veiligheid, doordat zij de concentratie gas zullen waarnemen.

Hoe werkt een LEL sensor?

Een LEL sensor werkt om gas niveaus in het veilige bereik van de MSDS te bewaken voordat de LEL meter de ingestelde parameter bereikt. De LEL sensor zal een alarm geven wanneer de LEL meter boven de specifieke proces veilige instellingen komt te liggen om gevaar te voorkomen. Een LEL sensor moet worden gekalibreerd voor specifieke oplosmiddelen die worden gebruikt voor het bewaken van de veiligheid.

Brandbare gasmengsels ontbranden niet uit zichzelf

Een gasconcentratie die brandbaar is, zal niet uit zichzelf ontbranden. Dit hangt af van meerdere factoren.

Voordat er kans is op een explosie zijn er drie elementen vereist:

  1. Een brandstof in de vorm van brandbaar gas
  2. Een ontstekingsbron of een warmte/hitte bron
  3. Er is ook voldoende zuurstof nodig

Wanneer een van deze drie elementen niet aanwezig is, is er eigenlijk geen directe kans op een explosie. Wel moeten we zeggen dat met enkel één of twee van deze factoren er zeker wel een verhoogd risico is op een explosie.

Nu is het niet zo dat elk gas dezelfde lower explosive limit heeft. Deze explosiegrens hangt af van de verhouding gas en zuurstof om een brandbaar mengsel te laten ontstaan. Elk gas heeft een minimale concentratie en maximale concentratie (de upper explosion limit). Zo zal een gas niet meer explosief zijn als er niet voldoende zuurstof aanwezig is voor de verbranding. Onze experts vertellen graag alles over de lower explosion limit voor de gassen waarmee in uw organisatie gewerkt wordt.

Functie LEL meter

Een LEL meter zal niet alleen meten of er brandstof aanwezig is, maar heeft ook voldoende zuurstof nodig om te kunnen functioneren. Wanneer er zowel een brandstof in de vorm van gas, een ontstekingsbron en voldoende zuurstof voor een explosie aanwezig is, dan is het vooral belangrijk om de verhoudingen te bepalen om te zien hoe veel gevaar er nu dreigt.

Waarom ExSis gasdetectie systeem?

Operational vertrouwt op het ExSis gasdetectie systeem. Wij ontwerpen en leveren dit systeem. Ook zullen we dit gasdetectie systeem onderhouden. Wij kunnen u bij alle vormen van ontwerpen en onderhoud helpen. Onze LEL gasdetectiesystemen voldoen aan de eisen van PL d, zoals beschreven in: EN 1539:2015, EN 60079-21-1 en EN13849-1.

Dit LEL gasdetectie systeem is een volledig gecertificeerd door TÜV Rheinland. Dit is een toonaangevende instantie voor testen en certificeren op internationaal gebied.

Voordelen van ExSis gasdetectie systeem

  • Dit LEL systeem is toepasbaar binnen de veiligheidsnorm EN 1539:2015 van de PL d.
  • De IR-Sensor heeft een snelle reactietijd.
  • Hij functioneert met een beschermende monstername voor het voorkomen van een storing.
  • De katalytische sensoren zijn direct in kanaal montage mogelijk zonder de tussenkomst van en monstername systeem.
  • Hij creëert besparing van energie voor voor betere recirculatie.
  • Het systeem is toepasbaar voor het reduceren van afvoerlucht stromen naar een nabehandeling waardoor er een kleinere installatie nodig is en er dus lagere investeringskosten zijn.

Producten in ons assortiment

ExSis Origineel

De originele ExSis unit is een sampling- en monitoringsysteem dat de LEL waarde meet. Dit is een complete unit die kan worden gemonteerd in een kast of op een vormgegeven montageplaat in het veld. Dit systeem heeft een ingebouwd alarm en display, het is een compact ontwerp dat bekend staat om verschillende voordelen. Bijvoorbeeld dat dit systeem een makkelijke werking heeft en dat het eenvoudig te onderhouden is.

ExSis Multi

De ExSis Multi is een systeem dat op de perfecte manier functioneert om het traditionele rek gemonteerd systeem te vervangen en het LEL gasbewaking systeem te integreren in de bestaande processen. En zodoende blijft de efficiëntie en veiligheid gewoon gewaarborgd.

Sensor opties

IR infrarood

Deze infrarood sensor werkt op basis van lasertechnologie welke de responsetijd van het gas bewaakt. Het heeft een snelle reactietijd en heeft weining onderhoud (kalibratie) nodig. Koolstogatomen in het gas veranderen de reactietijd die met een vast referentiepunt vergeleken worden om de inhoud van het gas te identificeren

CAT Katalytische sensor

De CAT katalytische sensor zorgt voor detectie van het gas door het vergelijk van de weerstand tussen twee verschillende platina draadspoelen ‘pellistor’ die intrinsiek gemonteerd zijn. Deze sensor werkt volgens het principe dat wanneer brandbare gassen of luchtmengsels over het katalytische oppervlakken gaan, er verbranding ontstaat. Vervolgens zorgt deze warmte ervoor dat de temperatuur van de Pellistor stijgt. Dit wijzigt de weerstand. De verandering in weerstand wordt omgerekend naar een bepaalde gasconcentratie.

Download de het certificaat door op de onderstaande thumbnails te klikken:

 

 

Bekijk meer optimaliseren droogprocessen

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.