Emissiemetingen: regelgeving

Binnen Europa zijn er strikte verplichte nalevingsvereisten gesteld aan elke industriële faciliteit die verontreinigende stoffen uit een schoorsteen uitstoot die een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben.

De eis voor het testen van schoorsteenemissies zal worden opgenomen in vergunningen die worden verleend door het Milieuagentschap of de lokale autoriteiten. Emissielimieten, de frequentie van testen en het vereiste testtype zullen worden gespecificeerd, op basis van de potentiële milieu-impact in elk geval. Naleving van de vergunning vereist dat het testen van schoorsteenemissies alleen wordt uitgevoerd door MCERTS-geaccrediteerde personen.

Operational voor uw essentiële emissiemetingen

Al bijna 40 jaar ontwerpt en levert Operational kant-en-klare luchtverontreinigings-beheersingssystemen voor een breed scala aan markten, met een veelvoud aan toepassingen. Van het uitvoeren van uw jaarlijkse testvereisten tot het leveren van procesverbeteringen voor systemen voor de beheersing van luchtverontreiniging; Operational heeft de expertise en het getrainde personeel om deze essentiële schoorsteenemissietests uit te voeren.

Waarom is onderhoud nodig?

Geplande preventieve service en onderhoud van uw luchtverontreinigingsbeheersing-installatie is essentieel om optimale bedrijfsprestaties te garanderen en het vermogen om milieuconform te blijven. Onze technische ervaring en expertise in systemen voor de beheersing van luchtverontreiniging, die we in een periode van 40 jaar hebben opgedaan, stellen ons in staat om een service- en onderhoudsoplossing op maat te bieden voor uw gaswassers / scrubbers.

Hoe ziet emissiemetingen onderhoud eruit?

Beginnend met een uitgebreide controle van de functionaliteit van het systeem, beoordelen we waar en hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht en optimaliseren we de prestaties als resultaat. We testen alle regelapparatuur en alarmen om ervoor te zorgen dat problemen worden opgemerkt zodra ze zich voordoen, zodat onmiddellijke corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.

De preventieve service- en onderhoudsprogramma’s van Operational zijn op maat ontworpen voor de productielocatie en productieschema’s van elke klant, met als doel te voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Ons team van zeer ervaren ingenieurs biedt advies, begeleiding en toonaangevende service- en onderhoudsoplossingen voor een breed scala aan markten, met een groot aantal toepassingen.

Bekijk meer Service & Onderhoud

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.