Industrie processen kunnen enorme hoeveelheden energie verbruiken. Dit heeft een grote impact op zowel het milieu als de financiën. Hergebruik van van restwarmte is waar we ons bij Operational in specialiseren. Energieverbruik, zo efficiënt mogelijk inrichten. Als restwarmte goed hergebruikt wordt, dan heeft dit een enorm voordeel voor de energiekosten en uw carbon footprint! Voor restwarmte gebruiken helpen wij u graag verder.

Restwarmte benutten, dan gaat u naar Operational!

Tijdens het proces waarbij warmte vrijkomt in bedrijven, kan deze warmte die vrijkomt op een duurzame manier hergebruikt worden. Als onderneming kunt u zo onder meer een energiebesparing realiseren. De efficiënte technologie-benadering van Operational zorgt voor nieuwe installaties die profiteren van energiebesparende technologieën. Voor bestaande installaties optimaliseren we het energieverbruik waar overtollige warmte wordt teruggewonnen en voor andere toepassingen kan worden hergebruikt. Vaak zijn afvalgassen de meest voorkomende oorzaak van energieverlies. Dit is een belangrijke business case, want doorgaans gaat 15 tot maar liefst 50 procent van de benodigde warmtetoevoer in de atmosfeer verloren!

Verduurzaming warmtevoorziening

Warmte die vrijkomt in een organisatie op de ene plek kan mogelijk ergens anders in het gebouw nuttig gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van die ruimte. Zo hoeft deze warmte niet met andere duurzame bronnen of met fossiele brandstof opgewekt te worden. Door de restwarmte ergens anders te gebruiken waar warmte nodig is, kunt u enorm op de energiekosten van de organisate besparen. In diverse sectoren, waaronder de voedingsindustrie, detailhandel en landbouw liggen vele mogelijkheden voor het verlagen van de vaste lasten.

Industriële processen optimaliseren

Restwarmte gebruiken is voordelig voor uw bedrijf. Ieder proces binnen het bedrijf heeft andere doeleinden zoals verwarming of het opwekken van elektriciteit. Ieder proces in fabrieken brengt een unieke reeks problemen met zich mee. Het team van Operational maakt daarom gebruik van mechanische, chemische en besturingsengineers die met hun kennis op maat gesneden oplossingen weten te realiseren voor restwarmte gebruiken in uw onderneming.

Samenwerken met Operational

Wij hebben bijna 40 jaar ervaring en kennis betreft het ontwerpen en realiseren van warmteterugwinning. Wij hebben gewerkt binnen een groot aantal sectoren en processen, allemaal zijn er andere aanpassingen nodig om restwarmte op een efficiënte manier terug te winnen. Het voornaamste voordeel van terugwinning van warmte is dat u zich hiermee makkelijk kunt inzetten om uw industriële processen te optimaliseren en te verduurzamen.

Restwarmte zo optimaal mogelijk hergebruiken

Wij starten met het in kaart brengen van de kenmerken van de afgassen en de proces stroom waarnaar restwarmte kan worden teruggevoerd. Zo starten wij met het analyseren van de kwantiteit en kwaliteit van de afgassen. Hierdoor krijgen we ook inzicht in mogelijke beperkingen in materiaal en ontwerp. Wij houden rekening met de verschillende variabelen om zoveel mogelijke energie verlies te beperken en de restwarmte zo optimaal mogelijk her te gebruiken. Met als doelstelling een maximale levensduur en maximale efficiëntie. U bespaart energie en geld en reduceert daarnaast ook nog uw carbon footprint.

Meer weten over restwarmte gebruiken in uw bedrijfsproces? Neemt u gerust contact met ons op!

Nederlandse overheid & energiebesparing

Ook de Nederlandse overheid stimuleert het hergebruik van restwarmte. In een nieuwe warmtewet wordt opgenomen dat het gebruik restwarmte verder gestimuleerd wordt. Ook is er een subsidieregeling waar bedrijven door het benutten van restwarmte gebruik van kunnen maken. Voor meer informatie hierover kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Of de website van de Rijksoverheid bezoeken.

Bekijk meer Warmteterugwinning

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.