PBM Gevaarlijke Stoffen

De Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) legt alle werkgevers de plicht op om beoordelingen uit te voeren die de risico’s voor de gezondheid evalueren bij het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Indien nodig moet er dan voor persoonlijke blootstellings bewaking gezorgd worden (PBM Gevaarlijke Stoffen).

Waarom persoonlijke blootstellings bewaking?

Werknemers kunnen op het werk worden blootgesteld aan verschillende stoffen (bijv. chemicaliën, dampen, stof, vezels) die een schadelijk effect kunnen hebben op hun gezondheid. Deze worden gewoonlijk ‘gevaarlijke stoffen’ genoemd. En als de blootstelling aan deze stoffen niet goed onder controle is, kan dit op een aantal manieren een slechte gezondheid veroorzaken:

  • door het inademen van rook, stof, vezels, gas of nevel.
  • door huidcontact.
  • door injectie in de huid.
  • door te slikken.

Sommige ziekten veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek (beroepsziekten) treden mogelijk pas lang na de eerste blootstelling op. Daarom is het belangrijk om van tevoren te weten hoe de gezondheid van mensen die met gevaarlijke stoffen werken en ook van degenen die mogelijk last kunnen hebben van indirect contact te beschermen.

Maximaal Aanvaarde Concentraties

MAC (Maximaal Aanvaarde Concentraties) zijn grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en zijn vastgesteld om de gezondheid van werknemers te helpen beschermen. Dit zijn concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht, gemiddeld over een bepaalde periode, ook wel tijdgewogen gemiddelde (TWA) genoemd. Over het algemeen worden twee tijdsperioden gebruikt:

  • Langdurig (8 uur)
  • Kortdurend (15 minuten)

Stoffen waaraan deze zijn toegekend, zijn onderworpen aan de eisen van COSHH. Deze regelgeving verplicht werkgevers om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beheersen.

PBM gevaarlijke stoffen en Operational

We bieden monitoring van blootstelling op de werkplek voor een breed scala aan chemicaliën, gevaarlijke stoffen en andere potentiële gevaren voor de gezondheid, waaronder:

  • Stoffen die direct bij werkzaamheden worden gebruikt (bijv. lijmen en oplosmiddelen)
  • Stoffen die vrijkomen bij werkzaamheden (bv. stofdampen)
  • Natuurlijk voorkomende stoffen (bijv. meel en graanstof)

Ons team bij Operational is er om de industrie te helpen en te ondersteunen bij het bieden van een veilige werkomgeving voor hun werknemers en anderen. Operational heeft al bijna 40 jaar luchtafvoersystemen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat werkomgevingen zo veilig mogelijk zijn. Dankzij onze technische expertise en ervaring is Operational de beste keuze voor monitoring van persoonlijke blootstelling.

 

Bekijk meer Service & Onderhoud

Een vraag hebben? Vul het onderstaande formulier in.